รถ205แอร์น้อยเกิน รอจนปวดขา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้เพิ่มรถแอร์205อีก รถแดง(ธรรมดา)นี่เยอะมากมาทีติดกันเป็น10คัน และไปได้แค่ถนนตก รอรถแอร์ครึ่งชั่วโมงว่านานแล้ว ทุกวันนี้ชั่วโมงนึงตลอด พอมาทีก็มาติดกัน แทนที่จะเว้นระยะปล่อนรถให้เหมาะสม มาตลอด20นาที ไม่เกิน30นาที ขอความกรุณาปรับปรุงด่วนค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ