รถ168 ขาดสายช่วงเที่ยงประจำ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย168 จากหน้ารามไปอนุสาวรีย์ชัย รถขาดสายบ่อย ซึ่งช่วง11.00-13.00 น. รถขาดสายไม่มีผ่านไปเลยช่วงแรกคิดว่าเป็นเพราะช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ แต่เมื่อนั่งในวันธรรมดาก็พบว่ารถก็ไม่วิ่งเช่นกัน อยากทราบสาเหตุที่รถไม่วิ่งคะ เค้าหยุดวิ่งช่วงเวลานี้หรือเปล่าคะ?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ