รถ shuttle bus ขสมก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ประชาชนเดินทางออกมาจากเสร็จสิ้นการวางดอกไม้จันทน์ บริเวณเสาชิงช้าเดินเรื่อยมาผ่านประตูผี ป้ายบริเวณยศเสกลับหัวลำโพง มี ประชาชน รอรถเมล์ขสมก. ชัตเติ้ลบัส เปนจำนวนพอสมควร ปรากฏว่าต้องรอสาย 47 ปกติ อยากให้ช่วยปรับตามสถานการณ์ เพราะประชาชนคงไม่ได้ขึ้นที่จุดหัวท้าย หัวลำโพง-วัดเลียบ เพียงอย่างเดียวจุ จุดกลางทางที่ออกมาจากที่วางดอกไม้จันทร์ เช่น ป้ายยศเส ก็น่อยากให้รับประชาชนน่าจะสะดวกกว่า

เรียนผู้ใช้บริการ งานพระราชพิธีดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ของดตอบข้อร้องเรียน (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบ