รถ A1-A4

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
- รถ A1-A3 ไม่ขึ้นทางด่วน ทั้งทีปัจจุบัน รถในท้องถนนเยอะแล้วและคนขึ้นรถก็เกือบเต็ม - รถ A1-A3 ไม่เคยรอผู้โดยสาร ไม่ว่าจะวิ่งมา หรือ เดินก็ไม่เคยรอ - จำนวนรถน้อยมากและไม่ขึ้นทางด่วน ไม่รอผู้โดยสาร ทำให้คนหันไปขึ้นรถหมายเลขอื่นแทน - ถ้ายังไม่ปรับปรุงยกเลิกไปเลยดีกว่า ไปรู้ว่าเป็นที่หมายเลขรถหรือเจ้าหน้าที่

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ