รถ 554

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่เคยมีรภตอนดึกออกจากสุวรรณภูมิเลย หลัง2ทุ่มรอ 2 ชั่วโมงก็ไม่มีออก ป้ายรถกม.8 ตอนเช้า รถวิ่งเร็วมาก ไม่ยอมจอดรับเข้าเลน 3 รอขึ้นสะพานบอยตลอด

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 554 นั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนการเดินรถให้รองรับผู้ใช้ได้หมด จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 554 นั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนการเดินรถให้รองรับผู้ใช้ได้หมด จึงเรียนมาเพื่อทราบ