รถ 543 ช้ามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถมาช้ามากทั้งๆที่เข้าอู่ไปหลายคันแล้วไม่ทราบว่าจะขับไหมรถ ถ้าไม่ขับก็ยุบไปเลยไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ