รถ 29 (สีแดง)เลข150343 ไม่จอดให้ลง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เวลาประมาน16.25นาที รถเมล์29(สีแดง)เลข150343ไม่ยอมจอดให้ลงที่ป้ายเมืองเอกทั้งที่ได้กดกริ่งแล้วกระเป้ารถเมล์ได้บอกคนขับแล้วว่ามีคนลงคนขับหันมามองแต่ก็ไม่ยอมจอดสุดท้ายจึงต้องลงป้ายถัดไปแล้วนั่งวินย้อนกลับไปที่ป้ายเมืองเอก อยากให้ช่วยปรับปรุงการบริการด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ