รถ A 2 เริ่มให้บริการจาก อนุสาวรีย์ กี่โมง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถ A 2 เริ่มให้บริการจาก อนุสาวรีย์ กี่โมง

เรียนผู้ใช้บริการ รถสาย A2 ให้บริการคันแรกจากสนามบินดอนเมือง เวลา 07.00 น. ถึงอนุสาวรีย์ชัยฯ โดยประมาณเวลา 07.45 น. ระยะเวลาการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจาจรในแต่ละวัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ