รถ 166 เมืองทอง-อนุสาวรีย์ฯ น้อยเกินไปหรือเปล่า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตามหัวข้อข้างต้น ตั้งแต่เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการเยอะมาก ส่วนรถที่มานั้นแค่ชั่วโมงละ 1 คน ทำให้ผู้โดยสารต้องเบียดกันบนรถ แล้วไม่ Social Distancing แล้วเหร อ ยืนอัดกันมากกว่า 60 คนบนรถ ช่วยจัดสรรให้มีประสิทธิภาพหน่อย แย่มากกกกกกก รอนาน และไม่ได้ขึ้นอีก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ