รถ 157 ไม่จอดที่ป้ายกระทรวงทรัพยากร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 30 ตุลาคม เวลา 9.11 น. รถเมล์ ปอ.157 ไม่ยอมจอดรถที่ป้ายกระทรวงทรัพยากร

เรียนท่านผู้ร้อง ตามทีท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 157 ไม่จอดป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ กำชับพนักงานประจำรถรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้าย จึงเรียนมาเพื่อทราบ