รถ 147R ไม่รับผู้โดยสารอีกแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสารแถมยังขับเร็วมากจนโบกไม่ทัน เห็นคนโบกแค่คนเดียวก็ไม่ยอมจอดรับ ปรับปรุงด้วยนะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)