รถ 129 ไม่ออกตามกำหนดเวลา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 20.02 น. รถสาย 129 ได้วิ่งผ่านป้าย รร.มารวยไปอย่างไว ขณะที่ ที่ป้ายนี้ก็มีคนยืนรออยู่ค่อนข้างเยอะ แต่ไม่มีการฉะลอความเร็วเลย และก็รอไปอีก 1 ชม. ได้ รถถึงจะมา อยากให้มีความสม่ำเสมอในออกรถหน่อยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ