รถ 124 -34 วันที่16 กย. 57 ช่วงเวลา 06:30-07:00น. ขับรถอันตราย ไม่มีมารยาทในการใช้ถนน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คนขับรถสาย 124-34 ศาลายา-สนามหลวง 1) ขับรถอันตราย และเร็ว แซงปาด เบรคกระตุกกระชาก ซึ่งผู้โดยสารทั้งเด็กนักเรียน และผู้สูงอายุจำนวนมากบนรถ 2) ไม่มีมารยาทให้วาจาเชิงบังคับให้ผู้โดนสารเร่งรีบในการก้าวลงรถ ทั้งที่จอดรถไม่สนิท และออกรถกระชาก 3) ไม่มีมารยาทในการใช้ถนน โดยมีเจตนาขับช้าเลนขวาเพื่อ กีดกั้นรถสาย 515 ที่ร่วมทางจากบริเวณสาย1ถึงตลาดพุทธสาย 4 จอดรับผู้โดยสารคล่อมเลนถนนผู้โดยสารเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายในการขึ้นรถจากรถที่วิ่งแซงซ้าย ทำให้รถยนต์จำนวรมากต้องแซงซ้าย 4) สภาพรถไม่พร้อมใช้ประตูรถเปิดตลอดเวลา 5) ให้วาจากระทบกระทั่งผู้โดยสาร 6) กระเป๋ารถเมล์ไม่มีการห้ามเตือน และไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของผู้โดยสาร *** ฝากด้วยนะคะถ้าไม่มีใจในงานบริการที่ต้องดูแลชีวิตคนอื่น หาคนที่พร้อมมาทำแทนเถอะคะ****

เรียน คุณอุษวิตรี รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล ได้ประสานกับผู้ประกอบการที่รับผิดชอบรุถสาย 124 นำไปปรับปรุงแก้ไข ปัญหาข้างต้นแล้ว และจะติดตามผลการดำเนินงาน ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ