รถ สาย 67

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปริมาณรถน้อยเกินไป รอ 1-3 ชม รถเก่ามาก การเดินทางไม่สามารถควบคุมเวลาได้เลย ร้องเรียนไปยังไง ก้อไม่มีการพัฒนา