รถ สาย 179 มีน้อยมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถ สาย 179 มี น้อยมาก วิ่งเส้น รัชดาข้ามไปประชาชื่น 1ชั่วโมงมา คัน ได้ ต้องรอ 179 สายเดียว ช่วยเพิ่มรถวิ่งเส้นนี้ อีก 2-3 สาย จะดีมาก