รถ ยูโร 84 ส่งผู้โดยสารนอกป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถยูโรสาย 84 ส่งผู้โดยสารนอกป้าย แถมตรงสี่แยกไฟแดงอีก ตรงบริเวณแยกสาย 5 ตัดไปกระทุ่มแบน เห็นเกือยทุกคัน และได้แจ้งไปนายท่าแล้วก็ไม่มีความคืบหน้า ต้องรอให้มีผู้โดยสารลงจากรถตรงสีแยกแล้วโดนรถชนตายก่อนใช่ไหม ทางนายท่าหรือทาง ขสมก.ถึงจะลงมาดูแล ขอให้จัดการด้วย ก่อนที่จะมีโศกอนาถตกรรม เพราะแจ้งไปหลายทีแล้ว ทางขสมก. และ นายท่าก็นิ่งเฉย ไม่ดำเนินการอะไรสักอย่างเดียว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสายปอ. 84 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ