รถ ปอ59 ส้ม/น้ำเงิน ไม่จอดป้าย วิ่งเลนกลาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ ปอ59 ส้ม/น้ำเงิน ส่วนมากไม่วิ่งรถเลนซ้าย ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายเล็กๆ วิ่งเลนกลางไวมากๆ โบกก็ไม่นอด

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ