รถ ปอ.507 รถสกปรก มาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ ปอ.507 โดยรวมเลยนะรถ สกปรกมาก ปรับปรุงด่วนเลยนะค่ะ ดูแลด้วยนะค่ะ แล้วยังเอาลูกมาเลี้ยงบนรถอีก นั่งมานึกว่ารถครอบครัว

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.507 รถสกปรกมากนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปลูกจิตสำนึกด้านงานบริการทั้งการพูดจา ความสอาดของรถ จึงเรียนมาเพื่อทราบ