รถ ปอ.505 ไม่จอดรับผู้โดยสารตรงป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หมายเลขรถ 505 7-56020 12-9820 เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 15.40 น. บริเวณป้ายโรงพยาบาลบำราศนราดูร(ขาเข้า) ไม่จอดรับผู้โดยสาร ทั้งๆที่มีผู้โดยสารลง และไม่ได้มีรถจอดขวางที่ป้ายรถเมล์เลย จึงต้องวิ่งตามรถไปไกล เพราะเหมือนรถจะไม่จอดรอ ไม่ทราบว่าจะรีบไปไหน และรถสายนี้ ต้องใช้เวลารอนาน กว่าจะมาแต่ละสาย ขอให้ปรับปรุงแก้ไขด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสายปอ.505 คันดั่งกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้ายหากมีการร้องเรียนเเจ้งเข้ามาอีก จะไดสอบสวนลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ