รถ ปอ 63 หมายเลขข้างรถ 755120 ไม่จอดรับผู้โดยสารยืนเรียกที่ป้ายวิ่งออกขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 7:30 รถ ปอ 63 หมายเลขข้างรถ 755120 วิ่งเลยไม่จอดรับคนที่ป้าย รถเมล์ฝั่งตรงข้ามซอยงามวงศ์วาน 23 ทั้งที่มีคนยืนโบกรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ จำนวนมาก แต่คนขับขับรถวิ่งออกขวาไปไม่สนใจคนที่ป้าย แย่มาก

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ หากพบมีกระทำความผิดเชนนี้อีกมีโทษสถานหนักตามระเบียบองค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ