รถ ปอ 508 ปฏิเสธรับเหรียญ 50 สตางค์ พร้อมผลักภาระให้ผู้โดยสารนำไปใช้ตามร้านสะดวกซื้อ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ในเช้าวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 07.52 น. ผมได้ใช้บริการรถโดยสารปรัยอากาศสาย ปอ 508 เลขทะเบียนรถ 12-4977 จากป้ายรถเมล์ BTS สนามกีฬาเพื่อมาโรงพยาบาลกลาง ซึ่งอัตราค่าโดยสารจะอยู่ที่ 11 บาท โดยเช้าวันนี้ ผมนำเหรียญ 5 บาท 1 เหรียญ , เหรียญ 1 บาท 3 เหรียญ และเหรียญ 50 สตางค์ อีก 6 เหรียญ รวมทั้งหมดเป็นเงิน 11 บาทถ้วน มาชำระค่าโดยสาร แต่พนักงานเก็บค่าโดยสารเพศชาย ลักษณะขาวท้วม ใส่แว่นตา อายุประมาณ 40-50 ปี ปฏิเสธที่จะรับค่าโดยสารจากเหรียญมูลค่า 50 สตางค์ พร้อมแสดงอากัปกิริยาในการนับเหรียญทั้งหมด โดยก้มนับไปนับมาเป็นเวลาร่วมๆ 1 นาที พร้อมถามย้ำที่ผมตลอดเวลาว่า ให้มาเท่าไหร่และพูดเชิงตำหนิว่า ปอ ไม่ได้ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ถ้าจะใช้ให้นำไปใช้ที่ร้านเซเว่น จากเหตุการณ์ดังกล่าวและพฤติกรรมที่พนักงานเก็บค่าแสดงออกมา พร้อมการใช้คำพูดตามที่ได้กล่าวมา ผมมองว่าพนักงานเก็บค่าโดยสารทำไม่ถูกต้องและยังขาดความเข้าในกฏหมายการใช้เหรียญกษาปณ์เพื่อใช้ชำระหนี้ตามกฏหมาย สมควรอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องมาปรับความเข้าใจของพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้มีความเข้าใจให้ถูกต้อง พร้อมมีหัวใจ Service Mind ให้มากกว่านี้ ทั้งนี้อย่าลืมว่า ขสมก.คือองค์กรที่ให้การบริการแก่ประชาชน เพราะฉะนั้นการให้บริการที่ดีและให้บริการอย่างถูกต้องคือหัวใจที่สำคัญที่สุดครับ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ..508 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยา มารยาทที่ดีกับผู้โดยสาร ทุกครั้งครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการ