รถ ขสมก. ไม่จอดส่งผู้โดยสารที่สถานีรถตู้ใหม่ (หมอชิต)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากสอบถามทาง ขสมก. ค่ะ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร กรณีที่ย้ายรถตู้ไปอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับสถานีหมอชิต แต่เวลานั่งรถเมล์เพื่อให้จอดส่งผู้โดยสารหน้าสถานีรถตู้ใหม่ แต่ทาง ขสมก. แจ้งว่าไม่จอด โดยจะไปจอดฝั่งหมอชิตเช่นเดิม แล้วให้ทางผู้โดยสารเดินข้ามถนนกลับมาเอง? อำนวยความสะดวกประชาชนตรงไหนค่ะ? เพราะเลือกนั่งรถ ขสมก. เพื่อจะประหยัดเงินค่าเดินทาง ไม่เช่นนั้นต้องนั่งวินฯ เข้ามาอีก 60 บาท? มีวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้เช่นไรค่ะ?

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากไ้ด้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ