รถ ขสมก.เสีย กระเป๋าโบกให้ขึ้นอีกสาย แต่โดนเรียกค่าโดยสารอีกรอบ โดยไม่ชี้แจงให้ผู้โดยสารเข้าใจ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 21 มค. 61 เวลา 11.45น. รถเมล์สาย 95ก มุ่งหน้าบางกะปิ รถเสียที่ป้ายหน้าตลาดปัฐวิกรณ์ กระเป๋าสาย 95ก เลยโบก สาย 156 (เลขข้างรถ 8-80277 เลขทะเบียนรถ 11-8716) ที่ตามมาให้ผู้โดยสารประมาน 10 คน ขึ้นแทน เนื่องด้วยเห็นว่าไปในเส้นทางเดียวกัน แต่เมื่อขึ้นไปสักพัก พบว่ากระเป๋าสาย 156 ได้เดินเรียกเก็บค่าโดยสารใหม่ โดยมีแสดงอาการไม่พอใจและพูดเพียงแต่ว่าไม่ใช่เขตเดินรถเดียวกัน ทั้งนี้ไม่ชี้แจงให้ทราบแต่ต้นให้ผู้โดยสารเข้าใจ จึงอยากข้อทราบวิธีปฏิบัติและข้อชี้แจงกรณีนี้ด้วย ว่าต้องแก้ปัญหาให้ผู้โดยสารยังไง