รถไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย129 เบอร์รถ 1-55006 ไม่ชิดซ้ายขับลากเลนกลาง ซ้ายว่างไม่เข้าป้าย เวลา08.00 วันเสาร์ 9/11/62 เสียเวลาโดยใช่เหตุไป 30นาที ที่ต้องไปทำธุระ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ