รถไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ 40 แอร์คันสีเหลือง ช่วยตักเตือนพนักงานให้จอดทุกป้ายด้วยนะครับ ผมรออยู่ป้าย พรานนกพลาซ่า ไม่จอดซักคัน พอเห็นเก็นไฟสี ออกเลนส์ 2 หมดเลยจอดได้ก็ไม่จอด โบกแล้วด้วย จำทะเบียนได้คัน 1 15-1583

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องประจำสาย ปอ.40-42 ทะเบียน 15-1583 ให้กำชับย้ำเตือนพนักงานประจำรถ ให้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ สะดวก ปลอดภัย ไม่ขับแข่งแซงกัน หรือชะลอถ่วงดึง หรือไม่จอดรับ-ส่งผู้โดยสาร อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หากพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ. ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.