รถไม่รับผู้โดยสารเวลากลางคืน ขับผ่านเลยทั้งที่ป้ายบอกให้บริการอยู่9/4-37

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รหัสรถในแอป 16-773

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (ขสมก.ไม่ได้ดูแล) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)