รถไม่ยอมรับผูโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่​ 17 มิถุนายน​ เวลา19.15 ที่ป้ายรถเมล์แครายได้โบกเรียกรถสาย18​ แต่คนขับไม่ยอมจอดรับและรถคันหลังที่ตามมาติดๆก็ไม่จอดเหมือนกันทั้งที่เปิดไฟเลี้ยวแล้วอยากทราบว่าพนักงานของรถสายนี้มีวินัยในเรื่องของการบริการมากน้อยเพียงใดครับ​ กรุณาฝากปรับปรุงด้วยครับผมเจอมาหลายครั้งแล้ว

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ