รถไม่จอดส่งป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 105 19.06.63 เวลา 6.55 น. โดยสารขึ้นเมล์ปรับอากาศสีฟ้า สาย 105 หมายเลข 5-570117 ขึ้นจากซอยโฟรโมส์ มาลงวัดกำแพง ตั๋ว No.7440008 ได้ทำการกดกริ่งหลังจากออกจสกป้ายหน้าเซ็นทรัลพระราม 2 แต่พอถึงบริเวณป้ายวัดกำแพง รถกำลังจะเข้าป้าย แต่ไม่ยอมจอดและขับออกไปเลย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ