รถไม่จอดรับคนที่ป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์แอร์สีน้ำเงิน 514 ไม่จอดรับที่ป้ายสีลม เป็น วันเสาร์แต่ก็รอรถนานแถมตรงสีลมมีป้ายรถเมล์เดียว ถ้าไม่จอดรับตรงนี้แล้วจะให้ขึ้นที่ป้ายไหนคะ? เสียเวลาชีวิตรอรถค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ