รถไม่จอดรอให้ขึ้นโดยสารทำให้ล่าช้าอีกครึ่งชม.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
84ก 11-9591 6-50176 เวลาประมาณสองทุ่ม ป้ายสถานีศาลายา คนขับไม่มีน้ำใจจอดรอผดส.ขึ้นรถเมล์ ผดส.ถือสัมภาระเยอะทำของร่วง วิ่งโบกรถเรียกให้รอก็ไม่จอด ไม่รู้จะรีบออกตัวไปทำไม รถเมล์เป็นรถบริการสาธารณะไม่ใช่หรอ ทำไมรีบออกตัวเหมือนไม่อยากรับผดส. งงนะ รีบแล้วคนขับได้อะไร ทำอย่างกับมีเก็บรอบแบบรถตู้

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ