รถไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย7ก,509ไม่จอดป้ายตรงข้ามรพ บางไผ่ ต้องเดินมาขึ้นที่หน้ารพ.พญาไท เวลา20.13น 7ก 2คัน 509 1 คัน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ