รถไม่จอดป้าย สาย 57

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 57 โบกแล้วไม่ค่อยจอดป้ายบุคคโลเลย แล้วแต่ละคันกว่าจะมา มันทำเส้นเวลาต้องไปหาอส้นทางอื่น