รถไม่จอดป้าย ขับเลยคนไปเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
191ไม่จอดป้ายโบกตรงป้ายรถไม่จอด ขับเลยป้ายไปเลย รอก็นาน กว่าจะมาคันนึง พอมาก็ป้ายแดงเยอะอีกกว่าจะป้ายน้ำเงินแถมยังไม่จอดป้ายอีก ขอบคุณมีสายเดียวอีกที่วิ่งไปรัตนาธิเบศร์

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ