รถไฟฟ้าบางหว้า ไปถนนราชพฤกษ์ มีรถประจำทางให้บริการน้อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีรถประจำทาง ให้บริการจากรถไฟฟ้าบางหว้า ไปถนนราชพฤกษ์ เพื่อไปเชื่อมกับถนนรัตนาธิเบตร์ มากกว่านี้ครับ

เรียนคูณผู้ใช้บริการ ทาง ขสมก. รับทราบเเล้วจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงเเก้ไขต่อไป ขอบคุณที่ใช้บริการ