รถไทยสไมล์บัส สาย 4-55(163) เบอร์ 11 ไม่จอดป้าย และโทรร้องเรียน 1584 ไม่มีคนรับสาย บริการ 24 ชม. หรือเปล่า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 4-55(163) เบอร์ 11 ทะเบียน 16-6560 ขาเข้า กทม. ไม่จอดป้าย สน.หลักสอง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)