รถโดยสาร สาย39 ทะเบียน 11-1830. ขับรถไม่สุภาพและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2563 เวลา 13.00น. รถโดยสารสาธารณะสาย39 ทะเบียน11-1830 ขับอยู่หน้าบิ๊กซี ขับรถเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ท้องถนน โดยการขับเปลี่ยนเลนส์ไปมา จากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย เบียดรถทุกคัน โดยไม่สนใจคันอื่น ไม่เปิดไฟเลี้ยว เมื่อส่งผู้โดยสารเสร็จเบียดออกเลนส์ขวาทันที เมื่อจะเข้าส่งผู้โดยสารเบียดเข้าเลนส์ซ้ายทันที ทำให้การจราจรติดขัด และบีบแตรตลอดเส้นทาง เมื่อต้องการเปลี่ยนเลนส์ พร้อมกับให้กระเป๋ารถเมล์โบกมือเพื่อขอทาง ช่วยจัดการกับการกระทำแบบนี้ เพราะเป็นอันตรายต่อเพื่อนที่ร่วมใช้ท้องถนนด้วยกัน อีกทั้งยังก่อความรำคาญต่อส่วนรวม ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ