รถโดยสาร สาย 32 หมายเลข 750223

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมได้ใช้บริการรถโดยสาร สาย 32 หมายเลข 750223 เวลาประมาณ 19.00 น. (ขึ้นที่ป้ายหน้าวัดอินทรวิหาร ลงที่ป้ายกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนราชดำเนิน) แล้วผมไม่ได้เอาเงินที่เตรียมไว้จ่ายค่าเดินทางจากโต๊ะใส่กระเป๋ามาด้วย ผมจึงไม่มีเงินจ่ายค่าโดยสาร ปรากฏพนักงานเก็บค่าโดยสาร ไม่ได้กิริยาไม่สุภาพเลย และไม่เก็บค่าโดยสารจากผม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ