รถโดยสาร สาย 32 ขับรถกระชากทำให้ล้ม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เวลาประมาณ 08.35 - 8.45 น. ฉันขึ้นรถโดยสารประจำทาง สาย 32 หมายเลขทะเบียนรถ 11-9620 ขึ้นจากป้ายตลาดศรีย่านลงตลาดเทเวศร์ในขณะนั้นฉันโหน เมื่อฉันกำลังหยิบตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ในกระเป๋า เผอิญเหรียญหล่นลงพื้น ฉันจึงย่อขาลงไปเก็บ ทันใดนั้นเองช่วงรถกระชาก ทำให้ฉันล้มไปกระแทกผู้อื่น หากไม่มีผู้อื่น ฉันอาจได้รับบาดเจ็บก็ได้ ที่ฉันส่งข้อความร้องเรียนนั้น มิได้มีเจตนาโจมตีว่ากล่าวพนักงานขับรถผู้นั้น เพราะปัญหาอยู่ที่ระบบขององค์กรต่างหาก และมิได้ร้องขอความเสียหายใดๆ มันอยู่ที่ว่าองค์กรหนึ่งที่ต้องใช้เงินภาษีประชาชนมาอุดหนุนนั้น ปฏิบัติภารกิจตรงตามเป้าประสงค์ที่แท้จริงหรือไม่?

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ