รถโดยสารไปไม่ถึงที่หมาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถโดยสารปล่อยให้ผู้โดยสารลง กลางทาง โดยบอกว่าจะนำรถเข้าอู่ ทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก อยากให้แก้ไข และตำหนิ 2-80180 สาย 26 มีนบุรี- อนุสาวรีย์ชัย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ