รถโดยสารสาย 140 ขับเลนขวาสุด ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 27/6/63 เวลาประมาณ 11.30 - 12.00 น. ช่วงป้ายรถเมล์ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - ป้ายรถเมล์ตลาดบางปะกอก รถเมล์สาย 140 เลขข้างรถ 5- 70087 ขับมาเลนขวาและไม่จอดรับผู้โดยสารทุกป้ายรถเมล์ ไม่ทราบว่าทาง ขสมก. มีนโยบายให้ พนง. ขับรถ รับผู้โดยสารที่เกาะกลางด้วยหรอครับ ไม่เคยรู้มาก่อน หากตรวจสอบและติดต่อกลับว่าดำเนินการแก้ไขอย่างไร จะขอบพระคุณยิ่ง สามารถตอบกลับ อีเมลล์มาขอภาพความผิดได้ครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ