รถโดยสารประจำทาง 509

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ วันนี้เวลา 07.40 - 08.30 น. รถโดยสารประจำทาง 509 ขาดระยะเข้าป้ายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเที่ยวกลับบางแค ทั้งรถที่วิ่งมาจากอู่พุทธมณฑลสาย 2 และรถที่วิ่งมาจากอู่หมอชิต 2 รถทั้งสองเส้นทางขาดระยะทางเป็นเวลานานอย่างยิ่งถึง 50 นาที ปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และองค์กรของท่านได้ชื่อว่าเป็น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การขาดระยะทางเป็นเวลานานอย่างนี้และเกิดขึ้นบ่อยครั้งสะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ล้มเหลว จึงเรียนให้ทราบและโปรดพิจารณาแก้ไข ขอบคุณครับ