รถแอร์ สีเหลือง สาย 46 ทะเบียน 15-4936 ไม่จอดรับที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 9 ก.ย. เวลา 06.24 น. ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ลงไปโบกบนถนนเพื่อให้เห็นชัดๆ กลับขับผ่านไป ไม่สนใจจะจอดรับ เหตุเกิดที่ป้ายรถเมล์บ้านกลางกรุง ถ.บางนา-ตราด กม. 3

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังเจ้าของผู้ประกอบการ ( บริษัท วินวินเอ็นจีวี จำกัด. )ให้กำชับย้ำเตือนพนักงานขับรถโดยสาร สายปอ.46-8 ทะเบียน 15-4936 แล้ว ให้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ สะดวก ปลอดภัย จอดรถ รับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้ายที่มีผู้โดยสารต้องการใช้บริการ ไม่ขับแข่งแซงกัน หรือชะลอถ่วงดึง อันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หากพบพฤติกรรมหรือพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.