รถแอร์สาย 76 เก็บค่าโดยสารเกินราคาที่กำหนด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากเคยขึ้นรถแอร์สาย 76 จากป้ายเคหะฝั่งตรงข้ามโลตัสพระราม 2 ไปลงป้ายเซ็นทรัลพระราม2 ราคา 15 บาท ไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ราคาขึ้นเป็น 20 บาทเลยหรอครับ เพราะสายอื่นรถฟ้าเช่นกันระยะทางเท่ากันก็เก็บแค่ 15 บาท เช่น 140 142 เก็บ 15 บาท แต่ 76 ในระยะทางเดียวกันเก็บ 20 บาท บางวันก็ 15 บาท ไม่ทราบว่าราคาถูกต้องไหมครับ 20 กับระยะทาง 5 ป้ายครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 76 (สีฟ้าใหม่) จากคหะฝั่งตรงข้ามโลตัสพระราม 2 ไปลงป้ายเซ็นทรัลพระราม 2 ราคา 20 บาท ตามที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด กรณีที่ค่าโดยสารของแต่ละสายรถไม่เท่ากัน เนื่องจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของระยะทางเส้นทางเดินรถของรถแต่ละสายไม่เท่ากัน จึงทำให้ราคาค่าโดยสารของรถแต่ละสายไม่เท่ากัน พนักงานเก็บค่าโดยสารมีหน้าที่เก็บค่าโดยสารตามที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด หากพบพนักงานจัดเก็บค่าโดยสารไม่ถูกต้อง ขอรายละเอียด สายรถ วันเวลา สถานที่จากไหนไปไหน หมายเลขรถ ทะเบียนรถ หรือหมายเลขตั๋ว เพื่อตรวจสอบหาพนักงานผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามระเบียบ ข้อบังคับองค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ