รถแอร์สาย 76 เก็บค่าโดยสารเกินราคาที่กำหนด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบว่าค่าโดยสารควรเป็นเท่าไรคะ ขึ้นจากป้ายสะแกงามก่อนป้านเคหะ ตรงข้ามโลตีสพระราม 2ไปลงป้ายบ้านสีลม เคยขึ้นทุกวัน เมื่อก่อน 17 บาท รถแอร์สีขาวควรเป็นเท่าไรคะ และสีฟ้าควรเป็นเท่าไรคะ