รถแดง รถเมล์สาย4

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติเดินทางสาย4เป็นประจำ แต่ก่อนรู้สึกว่าสาย4 มีแต่รถแอร์ ค่าโดยสารก็จะแพงกว่ารถแดง รถเมล์นั่งแล้วก็เวียนหัว กลิ่นก๊าซคาร์บอนจากเครื่องยนต์มันเข้ามาในรถ ทำให้เมาง่าย จึงต้องรอแต่รถแดง หรือรถส้ม ช่วงนี้รู้สึกว่ามีรถแดงเยอะขึ้น รู้สึกดีใจมาก ขอบคุณสาย4ที่ออกรถแดงมาเยอะขึ้น สาย 4 เป็นสายที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ ไม่ได้ร่ำรวยอะไร จึงอยากขอขอบคุณแทนพี่น้องที่ใช้บริการสาย4 รถแดง ขอบคุณที่ปล่อยรถแดงออกมาเยอะขึ้นในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ