รถเสีย ยืนตากฝน?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่27/04/61เวลา3ทุ่ม ฝนตกหนักรถเมล์514 เกิดขัดข้องและถ่ายผู้โดยสารลง ให้ยืนรอรถเมล์คันอื่นมาเปลี่ยนที่บริเวณป้ายรถเมล์ตรงMRTห้อยขวาง ซึ้งคนจำนวนมากที่ลงมารอถ่ายรถ ไม่มีทางที่จะยืนรอในป้ายรถเมล์ได้หมด หลายคนต้องยืนตากฝน เป็นเวลานานๆกว่ารถเมล์จะมาแต่ละคันกินเวลาเป็นชม. อยากสอบถามว่าบริษัทมีการรับผิดชอบยังไงบ้างคะ ถ้าเกิดคนเหล่านี้ที่ต้องมายืนตากฝนเป็นเวลานานๆไม่สบาย ต้องหยุดงาน ขาดรายได้จากการทำงาน ไหนยังจะต้องมาเสียค่ารถเพิ่มอีก. อยากทราบว่าบริษัทจะรับผิดชอบกับสถานะการณ์แบบนี้อย่างไรคะ. หรือแค่รับเรื่อง และปล่อยเฉยๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.514 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ