รถเสริม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จะไปพระราม3 ขึ้นรถเสริมมาก็มาต้องมาขึ้นรถสาย180อยู่ดี รอก็นาน บ้างทีไม่จอด ต้องมาต่อรถอีก ถ้ากลัวรถติดก็เสริมคลองเตย-บางนา บางนา-คลองเตยเลย ต้องมาต่อรถคลองเตยแล้วมันก็ขึ้น180 คิดแล้วมันหงุดหงิด

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ