รถเสริม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย145 ทั้งเส้นทางเมกา-หมอขิตหรือ ปากน้ำ-หมอชิต ชั่วโมงนึงวิ่งมาสามคัน เสริมทุกคัน ปัจจุบันไม่วิ่งไปหมอชิตเพราะรถติดตั้งแต่ศรีนครินทร์เลยเสริมไปแค่แอพอตลิ้งหัวหมาก นี่คือสิ่งที่ได้มากับการเพิ่มค่าโดยสาร ถ้าเป็นนโยบายของขสมก.ที่วิ่งไม่สุดระยะ ผู้โดยสารจะไม่มีรถยังไงก็ช่าง บอกได้เลยว่าเป็นนโยบายที่เลวทรามมาก แต่ประชาชนทำอะไรไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองได้มากสุดคือรัองเรียน ไม่ส่วนที่ให้แนบไฟล์รูปเพราะจะมีหลักฐานให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไปจนถึงลาดพร้าว ต้องเจอทุกวันกับนโยบายรถเสริมไม่ไปถึงปลายทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ