รถเสริมสาย 187

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบว่ารถเสริมสาย187 ตัดออกเป็นกี่ช่วง แต่ละช่วงวิ่งจากจุดใดไปถึงจุดไหน กรุณาตอบภายใน 7 วัน ขอบคุณ