รถเม สาย 21 ใจร้อน กับ ทำพฤติกรรมไม่ถูกต้อง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมสาย 21 เลขทะเบียนรถ 16-1264 กับอีกหมายเลข 5-70029 มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องบีบแตรใส่รถคันหน้าเพราะว่ารถติด ซึ่งรถข้างหน้าไม่มีทางที่ จะออกซ้ายหรือขวาได้เนื่องจากรถติด แต่ทางรถเมก็บีบแตรเรื่อยๆ และอารมณ์เสีย แล้วส่ง ผู้โดยสารก่อนถึงป้าย และกลางถนน เลนที่ 2 ทั้งหมดมี 3 เลน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวังจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งโดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ของผู้โดยสาร และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางอื่นๆ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ